Vindplaatsen van het woord josabdos in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 8:64
En met hem was Eleazar de zoon van Pinehas, en met hem waren Josabdos de zoon van Jozua, en Mo√ęth de zoon van Laban: en de Levieten leverden het alles over naar het getal en gewicht;