Vindplaatsen van het woord jezriël in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 9:27
Van de kinderen van Ela: Mathanias, en Zacharias, en Jezriël, en Joabdi, en Jeromoth, en Aidias.