Vindplaatsen van het woord jeneverkolen in het oude testament (1 vers):

Psalmen 120:4
Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.