Vindplaatsen van het woord jogbeha in het oude testament (2 verzen):

Numeri 32:35
En Atroth-sofan, en Jaezer, en Jogbeha,

Richteren 8:11
En Gideon toog opwaarts, den weg dergenen, die in tenten wonen, tegen het oosten van Nobah en Jogbeha; en hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos.