Vindplaatsen van het woord jongelings in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 7:58
En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus.