Vindplaatsen van het woord jithream in het oude testament (2 verzen):

2 Samuël 3:5
En de zesde, Jithream, van Egla, Davids huisvrouw. Dezen zijn David geboren te Hebron.

1 Kronieken 3:3
De vijfde Sefatja, van Abital; de zesde Jithream, van zijn huisvrouw Egla.