Vindplaatsen van het woord kwalen in het oude testament (1 vers):

Deuteronomium 28:60
En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen.