Vindplaatsen van het woord kelita in het oude testament (3 verzen):

Ezra 10:23
En van de Levieten: Jozabad, en Simeï, en Kelaja (deze is Kelita), Pethahja, Juda en Eliëzer.

Nehemia 8:8
Jesua nu, en Bani, en Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja, en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats.

Nehemia 10:10
En hun broederen: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,