Vindplaatsen van het woord kneed in het oude testament (1 vers):

Genesis 18:6
En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u; kneed drie maten meelbloem, en maak koeken.