Vindplaatsen van het woord krachtelijk in het oude testament (1 vers):

Psalmen 46:2
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.