Vindplaatsen van het woord konde in het nieuwe testament (3 verzen):

Marcus 6:19
En Herodias legde op hem toe; en wilde hem doden, en konde niet;

Marcus 14:8
Zij heeft gedaan, hetgeen zij konde; zij is voorgekomen, om Mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis.

Handelingen 11:17
Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?