Vindplaatsen van het woord kastelen in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 6:54
En dit waren hun woningen, naar hun kastelen, in hun landpalen, namelijk van de zonen van AƤron, van het huisgezin der Kahathieten, want dat lot was voor hen.