Vindplaatsen van het woord klapt in het oude testament (2 verzen):

Psalmen 47:2
Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.

Spreuken 17:18
Een verstandeloos mens klapt in de hand, zich borg stellende bij zijn naaste.