Vindplaatsen van het woord kortelijk in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 24:4
Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u, dat gij ons, naar uw bescheidenheid, kortelijk hoort.