Vindplaatsen van het woord kortelijk in de apocriefe geschriften (1 vers):

2 Makkabee├źn 10:10
Doch nu zullen wij verklaren hetgeen onder Antiochus Eupator, de zoon van deze goddeloze, geschied is, kortelijk saamvattende de gedurige ellende der oorlogen.