Vindplaatsen van het woord kunstenaars in het oude testament (1 vers):

Hooglied 7:1
Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars.