Vindplaatsen van het woord kalfs in het oude testament (1 vers):

Jeremia 34:19
De vorsten van Juda, en de vorsten van Jeruzalem, de kamerlingen, en de priesteren, en al het volk des lands, die door de stukken des kalfs zijn doorgegaan.