Vindplaatsen van het woord kousebanden in het oude testament (1 vers):

Jesaja 3:18
Ten zelfden dage zal de HEERE wegnemen het sieraad der kousebanden, en de netjes, en de maantjes,