Vindplaatsen van het woord kana in het nieuwe testament (4 verzen):

Johannes 2:1
En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar.

Johannes 2:11
Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Johannes 4:46
Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar Hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Kapernaum.

Johannes 21:2
Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en NathanaĆ«l, die van Kana in Galilea was, en de zonen van ZebedeĆ¼s, en twee anderen van Zijn discipelen.