Vindplaatsen van het woord kinnebakslag in het nieuwe testament (1 vers):

Johannes 18:22
En als Hij dit zeide, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester?