Vindplaatsen van het woord kosam in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 3:28
Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmodam, den zoon van Er,