Vindplaatsen van het woord krachts in het oude testament (1 vers):

Micha 3:8
Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israƫl zijn zonde.