Vindplaatsen van het woord koopwaren in het oude testament (2 verzen):

Nehemia 13:16
Daar waren ook Tyriƫrs binnen, die vis aanbrachten, en alle koopwaren, die zij op den sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem.

Nehemia 13:20
Toen vernachtten de kramers, en de verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal.