Vindplaatsen van het woord koppelde in het oude testament (1 vers):

Numeri 25:3
Als nu Israël zich koppelde aan Baäl-peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël.