Vindplaatsen van het woord kauwden in het nieuwe testament (1 vers):

Openbaring 16:10
En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;