Vindplaatsen van het woord klaaghuis in het oude testament (2 verzen):

Prediker 7:2
Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.

Prediker 7:4
Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde.