Vindplaatsen van het woord kust in de apocriefe geschriften (1 vers):

Jezus Sirach 29:5
Zolang als hij ontvangt, kust hij zijn naastens handen, en om des naasten geld vernedert hij zijn stem.