Vindplaatsen van het woord kwakkel in de apocriefe geschriften (1 vers):

4 Ezra 1:15
Dit zegt de almachtige Here: De kwakkel is u tot een teken geweest; het leger heb ik u gegeven tot een bescherming, en daar hebt gij gemurmureerd;