Vindplaatsen van het woord krijgsheer in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 Makkabee├źn 5:31
En Judas zag dat de strijd was aangevangen, en het geroep der stad ging op tot de hemel toe, met trompetten en met een grote stem, en hij zeide tot de mannen van zijn krijgsheer: