Vindplaatsen van het woord knorren in de apocriefe geschriften (1 vers):

Boek der Wijsheid 1:10
Overmits zijn ijverig oor al de dingen hoort, en het knorren des murmurerens hem niet verborgen is.