Vindplaatsen van het woord kunstenaren in de apocriefe geschriften (1 vers):

Jezus Sirach 9:21
Door de hand der kunstenaren zal een werk geprezen worden, en een wijs voorganger des volks, door zijn woord.