Vindplaatsen van het woord katten in de apocriefe geschriften (1 vers):

Baruch 6:21
Op hun lichaam en op hun hoofd vliegen de nachtuilen, zwaluwen en andere vogels, desgelijks ook de katten.