Vindplaatsen van het woord krenkt in het oude testament (2 verzen):

Psalmen 77:11
Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert.

Spreuken 13:12
De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.