Vindplaatsen van het woord kudde in de apocriefe geschriften (3 verzen):

4 Ezra 15:10
Ziet mijn volk wordt als een kudde schapen ter slachting geleid, ik zal nu niet meer dulden dat het in Egypte wone.

Jezus Sirach 18:13
Hij bestraft, en onderwijst, en leert, en bekeert gelijk een herder zijn kudde.

Baruch 4:26
Mijn tedere kinderen zijn door scherpe wegen heengegaan; zij zijn weggerukt als een kudde, die door de vijanden geroofd is.