Vindplaatsen van het woord kruidworm in het oude testament (3 verzen):

Psalmen 78:46
En Hij gaf hun gewas den kruidworm, en hun arbeid den sprinkhaan.

Joël 1:4
Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten.

Joël 2:25
Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.