Vindplaatsen van het woord kleinmoedigen in het nieuwe testament (1 vers):

1 Thessalonicensen 5:14
En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.