Vindplaatsen van het woord kus in het oude testament (1 vers):

Genesis 27:26
En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon!