Vindplaatsen van het woord krijgswapenen in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 Makkabee├źn 3:3
En hij heeft de eer zijns volks verbreid; en hij deed zijn pantser aan als een reus; en gordde zijn krijgswapenen aan, leverde vele veldslagen, zijn leger met het zwaard beschermende.