Vindplaatsen van het woord kennelijk in het nieuwe testament (2 verzen):

Handelingen 4:10
Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israƫl, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

Romeinen 1:19
Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.