Vindplaatsen van het woord kenchreen in het nieuwe testament (2 verzen):

Handelingen 18:18
En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen, en scheepte van daar naar Syriƫ; en Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kenchreen geschoren hebbende; want hij had een gelofte gedaan.

Romeinen 16:1
En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der Gemeente, die te Kenchreen is;