Vindplaatsen van het woord kleden in de apocriefe geschriften (2 verzen):

3 Ezra 3:6
Hij zal hem met purper doen kleden, en uit gouden vaten doen drinken, en op gouden koetsen doen slapen, en zal hem een wagen geven, die door paarden met gouden tomen wordt getrokken, en een hoed van fijne zijde, en een keten om zijn hals;

Baruch 6:32
Hun priesters nemen van hun klederen, en kleden daarmee hun vrouwen en kinderen.