Vindplaatsen van het woord krakelen in het oude testament (2 verzen):

Spreuken 6:19
Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.

Spreuken 10:12
Haat verwekt krakelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe.