Vindplaatsen van het woord krib in het oude testament (2 verzen):

Spreuken 14:4
Als er geen ossen zijn, zo is de krib rein; maar door de kracht van den os is der inkomsten veel.

Jesaja 1:3
Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israƫl heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.