Vindplaatsen van het woord kloekzinnige in het oude testament (2 verzen):

Spreuken 14:15
De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang.

Spreuken 27:12
De kloekzinnige ziet het kwaad, en verbergt zich; de slechten gaan henen door, en worden gestraft.