Vindplaatsen van het woord koopgeld in het oude testament (1 vers):

Spreuken 17:16
Waarom toch zou in de hand des zots het koopgeld zijn, om wijsheid te kopen, dewijl hij geen verstand heeft?