Vindplaatsen van het woord koopmans in het oude testament (2 verzen):

Spreuken 31:14
He. Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar brood van verre komen.

Hosea 12:8
In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken;