Vindplaatsen van het woord koopman in het oude testament (2 verzen):

Genesis 23:16
En Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog Efron het geld, waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Heths, vierhonderd sikkelen zilvers, onder den koopman gangbaar.

Spreuken 31:24
Samech. Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert den koopman gordelen.