Vindplaatsen van het woord kransen in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 14:13
En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen.