Vindplaatsen van het woord kermen in de apocriefe geschriften (1 vers):

2 Makkabeeën 11:6
En als die met Makkabeüs waren verstonden, dat hij hun sterkten belegerd had, zo baden zij en de scharen, met kermen en tranen de Here, dat hij een goede engel wilde zenden tot behoud van Israël.