Vindplaatsen van het woord klimmen in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 24:38
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?